Blog

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 9 december 2016 is de concept Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming ter consultatie aangeboden (hierna: ‘Uitvoeringswet AVG’). De consultatie is geëindigd op vrijdag 20 januari 2017. In totaal zijn er 67 reacties binnen gekomen waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn. Voor de geïnteresseerden zijn de ingekomen reacties hier te vinden. […]

Op 9 december 2016 is de concept Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming ter consultatie aangeboden (hierna: ‘Uitvoeringswet AVG’). De consultatie is geëindigd op vrijdag 20 januari 2017. In totaal zijn er 67 reacties binnen gekomen waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn. Voor de geïnteresseerden zijn de ingekomen reacties hier te vinden.

Algemene verordening gegevensbescherming

Doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) is verdergaande harmonisatie binnen de EU op het gebied van privacyregelgeving en bescherming van persoonsgegevens. De AVG zal in mei 2018 van toepassing zijn en onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens gaan vervangen. Een groot deel van de bepalingen in de AVG heeft dan rechtstreekse werking en behoeft geen omzetting in nationale wetgeving.

Op sommige punten is nadere regelgeving echter wel vereist omdat in de AVG bewust ruimte is opengelaten zodat de lidstaten deze regelgeving zelf kunnen invullen. In de Uitvoeringswet AVG geeft de Nederlandse wetgever aan of en hoe zij hier invulling aan gaat geven. Daarnaast zijn in deze uitvoeringswet bepalingen opgenomen over de op- en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder).

Beleidsneutrale uitvoering

Nederland kiest in de Uitvoeringswet AVG voor een beleidsneutrale uitvoering van de AVG. Dat wil zeggen dat het bestaande recht over de verschillende bepalingen in de Wbp zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, tenzij dit niet mogelijk is in verband met de AVG.

Toekomst

Nu de consultatie ten einde is zal de Nederlandse wetgever alle ingekomen reacties analyseren en afhankelijk daarvan de Uitvoeringswet AVG al dan niet aanpassen. Het is nog even afwachten in hoeverre de wetgever hierbij gehoor gaat geven aan de verschillende standpunten die zijn opgenomen in de reacties.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de AVG? Lees dan onze eerdere nieuwsberichten.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.